KNW ATLAS (dawniej BIG FOX) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40, lok. 2A (40-008 Katowice) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy o nr KRS: 0000335916, nr NIP: 9542682331, nr REGON: 241309021

Informacje dotyczące produktów oferowanych przez sklep: 

Janusz Martyszewski
tel:     601 543 045
email: jmartyszewski@knwatlas.com

Wojciech Trzaskoś
tel:     510 025 831
email: wtrzaskos@knwatlas.com

Bartosz Perek
tel:     794 000 601
email: bperek@knwatlas.com

Informacje dotyczące realizacji zamówień  i dostaw:

Andrzej Łepkowski
tel:     736 656 101
email: logistyka@knwatlas.com

Informacje i pytania dotyczące funkcjonowania sklepu:

Daniel Bialik
tel:     605 381 490
email: sklep@narzedziawiertnicze.pl