KNW Atlas jest grupą firm zorganizowanych w formie konsorcjum w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi naszych klientów. Tworząc silną grupę możemy oferować towary najwyższej jakości po przystępnych cenach. Liderem jest firma KNW Atlas (dawniej Big Fox) Sp. z o.o. Partnerzy konsorcjum są pogrupowani wg obsługiwanych segmentów rynku jak i wg specjalizacji w produktach oraz zastosowaniach.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o metodach wiercenia oraz ich zastosowaniach: 
narzedziawiertnicze.pl